EGCT Mission

 

Missió i visió

L’AECT–HC té com a propòsit oferir assistència especialitzada de salut a l’Alta i Baixa Cerdanya i al Capcir, participant i vertebrant una xarxa d’atenció territorial que sigui el punt d’unió de la xarxa catalana i de la francesa, aprofitant el millor dels dos models des de la visió del ciutadà, del professional i de les institucions. I, vetllant per mantenir la continuïtat assistencial,  fer-ho sota criteris de sostenibilitat econòmica i de responsabilitat social.

A mig termini, l’AECT–HC ha de ser el model d’organització de gestió de serveis assistencials amb caràcter europeu amb una qualitat excel·lent, eficient i eficaç. Ha de ser el referent de gestió de serveis per al ciutadà europeu.

 

Valors

  • L’aprofitament del concepte transnacional i el concepte “Europa dels ciutadans”, com a valor inspirador. La utilització del millor de cada model.
  • El respecte a la persona, independentment de la seva nacionalitat, creença, orientació sexual. El respecte basat en l’empatia, l’escolta activa, la dignitat individual i col·lectiva.
  • L’equitat en el tracte, la priorització de les necessitats d’assistència i cura.
  • La priorització i l’equilibri entre bé individual i bé col·lectiu. La valoració del cost d’oportunitat i del benefici–risc.
  • El treball en equip i la multidisciplinarietat. La delegació de funcions i la complementarietat basada en els coneixements i les competències.
  • El reconeixement i la retenció del talent com a impuls de la organització, sustentat en la formació, en la innovació, en el compromís institucional i en la facilitació de la participació i la implicació.
  • L’adaptabilitat a la situació i a l’entorn, la flexibilitat i la polivalència, la comprensió i el pragmatisme. Inconformisme i treball pel canvi.
  • Cultura de qualitat com a motor de millora i de transformació.
  • L’atenció a les persones com a centre de l’assistència, fent participar al pacient i el seu entorn en tot el procés i en les decisions que comporta. “L'experiència de pacient” com a indicador de qualitat.