(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Vincent Rouvet, nomenat director General de l’AECT-Hospital de Cerdanya

El consell d’administració de l’AECT-HC ha aprovat, aquest dijous, nomenar el senyor Vincent Rouvet Director General de l’AECT-Hospital de Cerdanya, en substitució del senyor Francesc Bonet. Aquest nomenament serà efectiu a partir de l’1 de juliol d. El senyor Rouvet comptarà amb la col·laboració d’un nou director adjunt, català, el nomenament del qual està en curs.

El senyor Rouvet és membre del cos de directors d’hospital de la funció pública hospitalària francesa; compta amb una dilatada experiència dirigint establiments sanitaris a França i ha liderat nombrosos projectes que implicaven canvis estructurals i organitzatius. Des del 2008 ha estat director del Centre Hospitalier de Perpignan. El senyor Rouvet coneix el territori de Cerdà per haver participat en nombrosos projectes de cooperació amb l’Hospital de Cerdanya al front de l’Agrupament Hospitalari de Territori Aude-Pirineus Orientals.

El Consell d’Administració vol reconèixer el treball realitzat durant els últims anys quant a la visibilitat de l’hospital en el seu àmbit territorial, nacional i europeu, així com en la consolidació dels equips assistencials de totes les especialitats que ofereix el centre.

El Consell d’Administració ha volgut encetar una nova etapa de governança, centrada en la millora del posicionament de l’oferta de serveis del centre en el territori de referència transfronterer, tant en relació a la resta d’establiments sanitaris com amb l’atenció primària, i amb l’objectiu d’assolir un seguiment del pacient unificat.

D’entre els projectes que es plantegen en la nova etapa, destaquen la creació d’una història clínica informatitzada que es pugui compartir amb els metges d’atenció primària francesos i l’elaboració de protocols que tinguin en compte l’especificitat de l’atenció hospitalària de cada banda de la frontera,

També es vol continuar i accelerar projectes ja iniciats com ara la simplificació dels tràmits de reconeixement de les titulacions dels metges francesos per part de les autoritats catalanes i una integració més completa dels equips mèdics catalans i francesos en el servei d’urgències,

El Consell d’Administració agraeix al conjunt del personal de l’Hospital la seva implicació en el dia a dia del centre i vol transmetre un missatge de confiança en la continuïtat d’aquest projecte, únic a Europa i reconegut com un gran èxit per les autoritats sanitàries dels dos països i de la Unió Europea