(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Ressources Humaines

Borsa de treball

CONVOCATÒRIES OBERTES

En aquest moment no hi ha cap convocatòria de places per cobrir llocs vacants

CONVOCATÒRIES EXPIRADES

Directeur General

PDF icondirector_general.pdf

Directeur General Adjoint

PDF icondirector_general_adjunt.pdf

Metge/essa Servei Radiologia

PDF iconmetge_especialista_radiologia.pdf

Metge/essa Unitat Urgències

metge_urgentista.pdf

Director General Adjunt

director_general_adjunt.pdf

Metge especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia

anunci_traumatoleg.pdf

Secretari/a de Direcció

01_2015_secretaria_direccio_maig_2015_cat.pdf

01_2015_secretaria_direccio_maig_2015.pdf

Traductors/es

02_2015_traduccio_maig_2015_cat.pdf

02_2015_traduccio_maig_2015.pdf

Controller

03_2015_controller_maig_2015_cat.pdf

03_2015_controller_maig_2015.pdf

Cap de Compres i Logística

04_2015_cap_compres_maig_2015_cat.pdf

04_2015_cap_compres_maig_2015.pdf

Porta-lliteres

portalliteres.pdf

Metge/essa adjunt/a especialista en anestesiologia, Reanimació i Terapèutica de la Dolor

anunci_metge_adjunt_anestesia.pdf

Metge/essa adjunt/a Medicina Interna

oferta_metge_adjunt_medicina_interna.pdf

Metge/essa especialista en cirurgia general i digestiva

anuncio_cirujano_general_y_digestivo.pdf

Personal mèdic

personal_medic.pdf

Podeu enviar el vostre currículum a:

dir@hcerdanya.eu

 

Per les candidatures espontànies

Podeu enviar el vostre currículum a:

dir@hcerdanya.eu

 

Actualités

19 gener 2016

Directori de facultatius

Llista dels professionals de l'Hospital de Cerdanya, actualitzada el 19 de gener del 2016 (*) Persona responsable del servei Persona Servei Dr. ABDELLI Omar Diagnòstic per imatge