(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Represa progressiva de l’activitat a l’Hospital de Cerdanya

Aquesta setmana, l’Hospital ha obert agendes i serveis fins a assolir la recuperació del 50% de la seva activitat programada. La nova realitat obliga a mantenir una capacitat de programació reduïda, per garantir la seguretat dels pacients i dels professionals sanitaris.

Al servei d’hospitalització s’han reincorporat a ús convencional 12 llits dels 44 que havien estatreservats per a aïllament de pacients positius per COVID-19

Les consultes externes s’han reobert, de preferència en modalitat telemàtica. Als pacients que se’ls re-programin visites, proves o intervencions presencials, se’ls informarà de la nova data per telèfon. L’hospital recorda als seus usuaris la obligatorietat d’observar les mesures de distanciament i protecció personal -com ara l’ús de mascareta- quan vinguin al centre.

Pel que fa al règim de visites i acompanyament, es manté la prohibició d’acompanyants a tots els serveis excepte el d’hospitalització i en aquest cas, el nombre d’acompanyants es limita a una sola persona, que ha de ser sempre la mateixa. La mesura obeeix a la necessitat de garantir que es puguin mantenir les distàncies de seguretat i de limitar els contactes als estrictament necessaris.

El dispositiu de detecció i proves per identificar possibles nous cassos es manté intacte, així com el doble circuït d’admissió a urgències i totes les pràctiques de distanciament i seguretat.