(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Qui som

Equip de Direcció

Director general..............................................................  Dr. Francesc Bonet

Director general adjunt....................................................  Mme Carole Thibaut-Jobe

Director assistencial.........................................................  Dr. Enric Subirats

Directora d’informàtica.....................................................  Sra. Dolors Mora 

Director de serveis generals................................................  Sr. Francesc Fabra

Directora econòmica-financera...........................................  Sra. Àngels Guitart

Responsables

Director mèdic....................................................................  Dr. Enric Subirats

Director d’infermeria...........................................................  Sra. Maria Jose Esteva

Àrea Mèdica

Responsable mèdic..............................................................  Dr. Enric Subirats

Responsable d’infermeria.....................................................  Sra. Meritxell Silvestre

Responsable d’infermeria de l’hospital de dia i CCEE...............  Sra. Patrícia Calvo

Àrea Quirúrgica

Responsable mèdic..............................................................  Dr. Manel Mas

Responsable d’infermeria.....................................................  Sr. Johann Borst

Cap de servei de cirurgia Ortopèdica i Traumatologia...............  Dr. Manel Mas

Cap de servei de Cirurgia General...........................................  Dr. Josep Roig

Cap de servei d’Anestesiologia i reanimació............................  Dr. A. Tomàs Esteban

Àrea Materno infantil

Responsable mèdic.................................................................Dra. Anna Bragulat

Responsable d’infermeria..................................................... Sra. MAria Monreal 

Cap de servei de Pediatria (FHP)........................................... Dra. Gemma Sans

Cap de servei de Ginecologia i Obstetrícia..............................  Dra. Anna Bragulat

Àrea Urgències i Emergències

Responsable mèdic.............................................................. Dr. Iñigo Soteras

Responsable d’infermeria..................................................... Sr. Xavier Caralt

Àrea de Suport Assistencial

Responsable mèdic de Diagnòstic per la Imatge...................... Dr. Phillippe Smadja

Responsable de Farmàcia..................................................... Sra. Elisenda Flotats

Responsable de Laboratori.................................................... Sra. Lourdes Montsant

Altres serveis

Responsable d’admissions.................................................... Sra. Montse Tenas

Responsable d’assessoria jurídica.......................................... Sra. Elisa Gorgas

Responsable d’atenció a l’Usuari............................................ Sra. Carolina Bolló

Responsable de compres........................................................ Sr. Xavier Romero

Responsable de comunicació.................................................. Sra. Cristina Ferrer

Responsable de Planificació................................................... Dra. Josse Sánchez

Responsable de qualitat i seguretat del pacient.......................... Dra. Francina Riu

Responsable de Recursos Humans........................................... Sra. Mireia Traserra