(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Ressources Humaines

Borsa de treball

CONVOCATÒRIES OBERTES

Facultatiu especialista adjunt de laboratori

Director/a Mèdic/a

Metge/essa d'Urgències

Metge/essa adjunt/a d'anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor

Metge/essa especialista en cirurgia

Treballador/a social

Pediatre

PDF icon0_anuncio_pediatra_cat.pdf

Neumopediatre

PDF icon0_anuncio_neumopediatra_cat.pdf

Gastroenteròleg pediàtric

PDF icon0_anuncio_gastroenterologo_pediatrico_cat.pdf

Endocrinòleg pediàtric

PDF icon0_anuncio_endocrinologo_pediatrico_cat.pdf

Cardiòleg pediàtric

PDF icon0_anuncio_cardiologo_pediatra_cat.pdf

Pediatra

PDF iconpediatre_cat.pdf

Uròleg

PDF iconuroleg_cat.pdf

 

CONVOCATÒRIES EXPIRADES

Metge/essa d'Urgències

Secretari/a de Direcció

Llevadora

Llevadora

Director/a d'infermeria

Tècnic/a en radiologia

Tècnic de farmàcia:

Metge/essa d'Urgències

Infermer/a

Infermera (Urgències)

Metge/essa d'Urgències

Metge/metgessa anestesista

Directeur General

PDF icondirector_general.pdf

Directeur General Adjoint

PDF icondirector_general_adjunt.pdf

Metge/essa Servei Radiologia

PDF iconmetge_especialista_radiologia.pdf

Metge/essa Unitat Urgències

metge_urgentista.pdf

Director General Adjunt

director_general_adjunt.pdf

Metge especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia

anunci_traumatoleg.pdf

Secretari/a de Direcció

01_2015_secretaria_direccio_maig_2015_cat.pdf

01_2015_secretaria_direccio_maig_2015.pdf

Traductors/es

02_2015_traduccio_maig_2015_cat.pdf

02_2015_traduccio_maig_2015.pdf

Controller

03_2015_controller_maig_2015_cat.pdf

03_2015_controller_maig_2015.pdf

Cap de Compres i Logística

04_2015_cap_compres_maig_2015_cat.pdf

04_2015_cap_compres_maig_2015.pdf

Porta-lliteres

portalliteres.pdf

Metge/essa adjunt/a especialista en anestesiologia, Reanimació i Terapèutica de la Dolor

anunci_metge_adjunt_anestesia.pdf

Metge/essa adjunt/a Medicina Interna

oferta_metge_adjunt_medicina_interna.pdf

Metge/essa especialista en cirurgia general i digestiva

anuncio_cirujano_general_y_digestivo.pdf

Personal mèdic

personal_medic.pdf

Podeu enviar el vostre currículum a:

dir@hcerdanya.eu

 

Per les candidatures espontànies

Podeu enviar el vostre currículum a:

dir@hcerdanya.eu

 

Notícies

07 setembre 2020

Directori de facultatius

[* indica el professional responsable del servei]