(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Població de referència

Amb una superfície de més de 1.300 km², l’altiplà cerdà és una de les valls més amples d’Europa, amb una altitud mínima d’aproximadament 1.000 metres. La població fixa és d’aproximadament 33.000 habitants, repartits entre els 53 municipis que composen l’altiplà, d’un costat i de l’altre de la frontera.

Durant la temporada d’hivern, la població es pot multiplicar per 4.

 

 

Baixa Cerdanya

Alta Cerdanya

i Capcir

Total

Superfície

546 Km²

794 Km²

1.340 Km²

Municipis

17

36

53

Població

18.549 hab.

14.399 hab.

32.948 hab.

 

Mapa de les municipalitats de la Cerdanya