(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Els socis de l’Hospital de Cerdanya en el marc d’una xarxa transfronterera

El Projecte Europeu de Salut de la Cerdanya va més enllà de la construcció del nou hospital a Puigcerdà.

Té l’objectiu d’integrar els serveis de salut d’ambdós costats de la frontera  aprofitant les millors especialitzacions de cada sistema. En aquest sentit, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Regional de Salut (ARS) del Llenguadoc-Rosselló treballen sobre les xarxes de salut per desenvolupar una prestació completa i adaptada.

Amb aquest propòsit, l'AECT-HC es recolza amb els diferents recursos que ja existeixen en els establiments de salut de la regió. Amb aquesta intenció, s'han signat convencions amb els socis següents.


Fundació Hospital de Puigcerdà

- Primària

- Sociosanitari


Centre Hospitalari de Perpinyà

El Centre Hospitalari de Perpinyà és l’establiment sanitari de referència pels residents francesos atesos a l’Hospital de Cerdanya i serà el suport mèdic de les especialitats en l'àmbit francès.

La definició dels plecs de condicions i les licitacions dels equipaments de diagnòstic per la imatge mèdica s’han dut a terme a través del Centre Hospitalari de Perpinyà en col·laboració amb l’AECT-HC. El servei d’equipaments de diagnòstic per la imatge serà administrat, amb els professionals d’aquest hospital, en el marc d’una prestació de servei.

El SAMU, antigament ubicat a Err, serà traslladat als locals de l’Hospital de Cerdanya per tal de treballar de prop amb el SEM, el seu homòleg català, i amb els serveis d’urgències de l’Hospital.


GCS Pôle Sanitaire Cerdan

El Groupement de Coopération Sanitaire « Pôle Sanitaire Cerdan » (Agrupació de Cooperació Sanitària Cerdana) amb l’estatut ESPIC (Establiment Sanitari Privat d’Interès Col·lectiu) es crearà a Err, fruit de la cooperació entre l’associació Joseph Sauvy i l’UGECAM. En el marc d’una xarxa geriàtrica s’establirà, pels pacients dels dos costats de la frontera, una continuïtat de serveis sanitaris entre aquesta estructura i l’Hospital de Cerdanya. Aquest GCS garantirà a més a més una activitat de rehabilitació funcional en el marc de l’hospitalització, de les estances de curta durada i a domicili.

El Pôle Sanitaire Cerdan aprovisionarà el conjunt de les prestacions logístiques de l’Hospital de Cerdanya. Aquestes prestacions són :

 • L’hoteleria (restauració i neteja)
 • El manteniment dels espais verds

Hospital Althaia

L’Hospital Althaia és l’establiment sanitari de referència pels residents catalans atesos a l’Hospital de Cerdanya i serà el suport mèdic de les especialitats en l'àmbit català.

Els metges d’aquest establiment es faran càrrec dels pacients que aculli el servei de Nefrologia/diàlisi. Pel què fa als aparells de diàlisi,  Althaia ha equipat completament el servei. Per fer-se càrrec de la salut mental l’Hospital de Cerdanya també té un conveni amb aquest soci.


Medicina de l’Esport

Per a aquest projecte es compta amb la col·laboració dels referents d’ambdós socis.

França:

 • Centre Nacional d’Entrenament en Altitud
 • Centre Hospitalari de Perpinyà
 • Laboratoire Performance Santé Altitude de Font-Romeu

Catalunya:

 • Servei Mèdic del Consell Català de l’Esport

Els objectius d’aquest projecte són :

 • La constitució d’una xarxa de serveis sanitaris de medicina de l’esport (prevenció i tractament de les patologies) pels esportistes d’alt nivell però també per a la població en general.
 • L’establiment d’una xarxa de serveis sanitaris funcional (consulta inicial, diagnòstic, tractament).

Dins del recinte de l’Hospital de Cerdanya s’adjudicaran locals per tal de poder complir de la millor manera amb els objectius.

En el marc de la seva activitat, la medecina de l’esport tindrà accés a:

 • Equipaments mèdics de diagnòstic per la imatge i per les exploracions funcionals, cardíaques i pulmonars.
 • Les consultes especialitzades (cardiologia, pneumologia, ginecologia, pediatria, endocrinologia).
 • Les urgències en casos d’accidents esportius.

Protecció Maternoinfantil

Un conveni ja enllaçava la maternitat de la Fundació de l’Hospital de Puigcerdà i els serveis de protecció Maternoinfantil de la Casa Social de proximitat, servei del Consell General. Aquesta associació que acompanya les parteres franceses s’ampliarà al Centre Hospitalari de Perpinyà i l’Hospital de Cerdanya en prendrà el relleu.