(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Règim d'intervenció

Règim d'intervenció

L'AECT - Hospital de Cerdanya no té capacitat d'intervenció administrativa sobre el domini públic ni sobre la gestió dels serveis públics

  • Actes amb incidència sobre el domini públic - No aplica
  • Actes amb incidència sobre la gesitó dels serveis públics - No aplica
  • Revisió d'actes administratius -  No aplica
  • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública - No aplica
  • Dictàmens: Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa - No aplica