(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Línies d'actuació

Plans i programes generals i sectorials

Memòries Anuals

Informació estadística

l'Hospital de Cerdanya va entar en funcionament el setembre del 2014. Les dades acumulades des d'aquell moment no permeten extraure'n informació estadística significativa. Tanmateix, l'hospital proporciona al Servei Català de la Salut tota la informació i els indicadors econòmic-financers, d'activitat, de qualitat i altres, que s'inclouen i es publiquen regularment a través de la Central de Balanços, la Central de Resultats i altres instruments estadístics.