(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Portal Transparència

L’Hospital de Cerdanya és una empresa pública i com a tal, ha de complir els requisits de les Lleis de Transparència:

En aquesta pàgina s’aniran publicant regularment els documents que han d’estar a l’abast del públic.

Podeu exercir el vostre dret d’accés a la informació pública de l’AECT-Hospital de Cerdanya -en les condicions establertes a l’article 26 de la llei 19/2014, del 29 de desembre-, a través del formulari que trobareu en aquest ENLLAÇ