(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Història del projecte

La història de l’Hospital de Cerdanya va començar a agafar forma a finals de 1990 davant les necessitats de millorar la infraestructura hospitalària de la Cerdanya Sud i de dotar dels serveis d’un hospital d’aguts a la població de la Cerdanya Nord i el Capcir

El gener de 2003 es va iniciar un estudi de viabilitat, després de la signatura del protocol d’acord entre el President del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló i el President de la Generalitat de Catalunya, amb l’Agència Regional d’Hospitalització (ARH - LR) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) com a col·laboradors de salut associats. Aquest estudi va ser objecte d’un Projecte d’Interès Comunitari (Interreg III) que en va garantir la visió i la plusvàlua transfronterera.

Havent-se demostrat la necessitat d’aquest recurs a la Cerdanya, el 19 de març de 2007 es va signar una declaració d’intenció de cooperació en l’àmbit de la salut entre el Ministre de Salut francès i la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya per tirar endavant el projecte