(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

El finançament

Contrucció

Finançament de l’operació de construcció

Total

Cost de l’operació

  31.000.000€

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (60%)

 

18.600.000

Autofinançament (40%) del qual :

 

12.400.000

  • Catalunya (60%)
7.440.000 €

 

  • França (40%)
4.960.000 €

 

La Unió Temporal d’Empreses (UTE), constituïda per Copisa Constructora Pirenaica (SA) i l’empresa Agefred (SA), fou l’encarregada de la construcció de l’Hospital de Cerdanya. La data de l'entrega final de les obres va ser el 26 de setembre de 2012.

Equipament

El finançament del pla d’equipament de l’Hospital de Cerdanya, d’un import de 10 milions d’euros, va ser aprovat pel Consell d’Administració del 22 de juny de 2011. La seva realització va ser aprovada al Consell d’Administració del 27 de març de 2012. Es caracteritza per un sistema informàtic punta amb un equip biomèdic amb bones prestacions (RMN, Escàner…).

 

Finançament de l’equipament

Total

Cost provisional de l’operació

9.996.691,64

Catalunya (60%):

Col·laboració Generalitat

Col·laboració CatSalut

Col·laboració AECT-HC

Esquema Director Informàtic

6.160.902,68

390.014,57 €

567.248,75 €

2.087.068,62 €

3.116.570,74 €

França  (40%):

3.835.788,96

Col·laboració CH Perpignan
per a l'AECT-HC

 

 

Durant el Consell d’Administració del 22 de juny de 2011 es va votar i aprovar el finançament del funcionament per a l’any 2011, l’import per l'any complet és de 20.000.000 €.
 

Pressupost de funcionament
De l’Hospital de Cerdanya

Total      

Despeses de personal

11.660.000 €

Altres

8.340.000 €

TOTAL

20.000.000 €

 

El repartiment es fa sobre la base d'un 60 % per Catalunya i d'un 40 % per França.