(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Nova ajuda Europea per a l’Hospital de Cerdanya

L'Hospital continua sent objecte de l’atenció de les autoritats europees que s’ocupen de detectar i resoldre els problemes que planteja la cooperació entre estats membres a les zones frontereres internes.

Aquesta vegada, el centre rebrà ajuda per resoldre una dificultat d’ordre administratiu amb que es troba en el dia a dia: el reconeixement dels títols dels professionals d’un país per part de les autoritats de l’altre. Aquest procés, que és un requisit previ per que metges, infermeres, llevadores i altres perfils sanitaris puguin treballar a les dues bandes de la frontera, és feixuc, diferent en cada país i normalment comporta llargs mesos de gestions.

Amb una sistema ràpid o simplificat de reconeixement mutu de títols es podria facilitar l’exercici professional a les dues bandes, millorant així l’atractivitat de l’Hospital i d’altres centres del territori de la Cerdanya i el Capcir, que sovint es troben amb serioses dificultats de reclutament.

L’ajuda europea correspon a la segona convocatòria del programa B-Solutions, promogut per la Direcció General per a les polítiques regionals i urbanes (DG-REGIO) de la Comissió Europea i que és gestionat per l’Associació de Regions Frontereres Europees. Es tracta d’una ajuda material, en forma de suport per part d’experts en la matèria, que compten amb l’homologació de les autoritats europees.

L’Hospital de Cerdanya és també beneficiari, junt amb socis de les dues bandes de tot el Pirineu, d’una ajuda de la primera edició del B-Solutions. El projecte “Quan les urgències esborren fronteres” mira de trobar una solució per tal que els sistemes d’emergències de les dues bandes de tot el Pirineu puguin coordinar-se i compartir recursos. Es va llençar pel setembre del 2018 i ha d’acabar, a finals d’aquest any, amb un pla pilot de coordinació de les centrals del SEM i del SAMU en el territori de l’Hospital de Cerdanya.