(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Memòria 2020

Durant "l’any de la COVID" l'Hospital de Cerdanya, com tots els centres de salut del planeta, va veure fortament afectada la seva activitat a causa de l’evolució de la pandèmia i de les mesures que s’anaven adoptant en cada moment per a fer-hi front. En la memòria 2020, recentment aprovada pel consell d’administració, us presentem les dades de la nostra activitat durant aquest període.