(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Memòria 2019

Voleu saber què fem a l’Hospital de Cerdanya? Quins recursos posem a la vostra disposició i cóm s’han gestionat aquests recursos? Al document adjunt hi trobareu la memòria d’activitat de l’Hospital de Cerdanya per al 2019.

Aquest recull ha estat validat pel Consell d’administració en la seva reunió del dia 1. En aquesta mateixa reunió es van aprovar el tancament dels comptes de l’exercici 2019, així com els pressupostos i línies estratègiques per al 2020

MEMÒRIA 2019>>>