(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

L’Hospital us recorda la vostra cita

L’Hospital de Cerdanya ha posat en marxa un sistema d’avisos als usuaris, sobre les seves cites mèdiques. Tots els pacients reben dos missatges; el primer, és la confirmació del dia i hora de la cita per una visita o una prova i quatre dies abans de la mateixa, s’envia un recordatori. En rebre aquest recordatori, el pacient pot respondre, amb un simple SMS, si acudirà a no a la cita. D’aquesta manera, el servei d’admissions pot re-programar les agendes dels professionals i serveis per optimitzar-les al màxim i donar una atenció més personalitzada als pacients.

En la primera setmana d’activitat del sistema d’avisos, s’han enviat 4.815 missatges als usuaris, dels quals el 75% eren la primera informació de la cita i el 25% restant el missatge de recordatori. D’aquest últims, el 96% van obtenir una resposta confirmant que el pacient acudiria a l’hospital i el 4% van requerir canvis.

El servei es dóna tant als pacients de la Cerdanya catalana com als de la banda francesa, circumstància que ha fet necessària una adaptació específica dels programes informàtics existents, per tal de poder enviar els avisos, no només en diversos idiomes, sinó a abonats de les xarxes telefòniques de dos països diferents.

Aquest sistema permet també enviar avisos als usuaris si s’ha de suspendre una cita; per exemple, a causa de restriccions sobre la circulació, per mal temps, com va ser el cas fa pocs dies.

En les pròximes setmanes el sistema d’avisos es farà extensiu també a les programacions d’intervencions quirúrgiques amb ingrés hospitalari i de la cirurgia ambulatòria.