(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

L’Hospital de Cerdanya, cas d’estudi en cooperació sanitària transfronterera

En una jornada celebrada  a Galícia, a on s’està bastint una AECT per articular la cooperació entre el sistema sanitari gallec i l’Administraçâo Regional de Saúde do Norte (Portugal), l’Hospital de Cerdanya va ser el principal exemple a estudiar.

A l’escenari Chaves-Verín, el procés va començar el 9 de juny passat amb la firma d’un conveni entre la Xunta de Galicia i Portugal, que marcava l’inici del procés de cooperació de manera similar al que ho va fer la firma Catalunya-França l’any 2007. A diferència del cas cerdà, el projecte a Galícia-Portugal no és el de crear un hospital congestionat sinó possibilitar a la població de la zona l’ús indistint dels recursos sanitaris ja instal·lats a les dues bandes de la frontera.

El cas de l’Hospital de Cerdanya, que va presentar el Dr. Manel Mas, responsable mèdic de l’àrea quirúrgica del centre, va servir per estudiar els reptes de l’assisstència sanitària transfronterera, les lliçons que s’han après i els resultats obtinguts i específicament, els costos directes i indirectes d’aquets tipus d’iniciatives.

La jornada, que portava el títol  “Asistencia Sanitaria no Contexto Transfronteirizo: Custos e Oportunidades”, va aplegar tècnics i polítics gallecs i portuguesos, convocats pel servei de salut de la Xunta.