(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Unió Europea

La Unió Europea amb l’atribució dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)

El FEDER és un instrument financer de la política de cohesió econòmica i social de la Unió Europea, l’objectiu de la qual és disminuir les diferències regionals.

La Comunitat de Treball dels Pirineus

La Comunitat de Treball dels Pirineus, organitzada des de l’any 2005 en Consorci, ha obtingut un reconeixement europeu per ser el primer organisme de cooperació que administra fons europeus a través del Programa Operacional de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2007-2013.

Aquest programa concentra la seva ajuda en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial durader.

Actualment, la regió Midi-Pyrénées garanteix la presidència d’aquesta instància.