(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

França

Ministeri de Treball, d’Ocupació i de Salut

El Ministeri de Treball, d’Ocupació i de Salut implementa la política del Govern en els àmbits del treball, de les relacions socials, de la prevenció d’accidents laborals i malalties professionals, de l’ocupació, de la formació professional, de la salut pública i de l’organització del sistema de serveis sanitaris.

Agència Regional de Salut Llenguadoc-Rosselló

L’Agència Regional de Salut del Llenguadoc-Rosselló fou creada l’1 d’abril de 2010 i és una de les 26 agències regionals de França.

Les ARS, establiment públic administratiu, agrupen les forces de l’Estat i de l’assegurança mèdica a nivell regional. La seva missió és garantir, a escala regional, el control conjunt del nostre sistema de salut. Tenen la responsabilitat de la seguretat sanitària, de les accions de prevenció que es realitzen a la regió, de l’organització de la prestació de serveis sanitaris segons les necessitats de la població, incloent-hi les estructures d’acollida de les persones grans o discapacitades. Per tal de respondre a les necessitats dels pacients també garanteixen un enfocament més coherent i més eficaç de les polítiques de salut dirigides al territori i permeten una fluïdesa més important de la trajectòria dels serveis sanitaris.

La Regió Llenguadoc-Rosselló

El Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló ha estat, des del 2003, el promotor del projecte relatiu a la realització de l’estudi previ a la creació d’un hospital transfronterer a la Cerdanya.

D’altra banda del 2007 al 2009, durant la seva presidència a la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), la regió Llenguadoc-Rosselló va permetre un compromís en el desenvolupament de projectes de cooperació franco-espanyola per part dels actors del seu territori, com és el cas del projecte de l’Hospital de Cerdanya.

CNAM/ CPAM 66