(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Catalunya

Generalitat de Catalunya

Des del 1981, Catalunya te plenes competències en matèria sanitària. Per aquest motiu, és la Generalitat de Catalunya qui ha impulsat, des del seu inici, el projecte de l’Hospital de Cerdanya. Els interlocutors principals de la Generalitat amb l’Hospital de Cerdanya són el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut

Departament de Salut

El Departament de Salut és el principal òrgan del govern de la Generalitat en matèria de presa de decisions i elaboració de polítiques de salut. En aquesta qualitat, és el garant del manteniment del sistema públic de salut en el qual s’inscriu l’Hospital de Cerdanya. El conseller de salut de la Generalitat forma part del Consell d’administració de l’Hospital.

Servei Català de la Salut

El Servei Català de la Salut (CatSalut) és l'entitat que garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Forma part de les seves tasques “comprar” serveis sanitaris a les diverses entitats proveïdores –entre les quals l’Hospital de Cerdanya-  en funció de les necessitats de salut de la població definides pel Departament de Salut.

El CatSalut també acredita els centres de salut que formen part de la xarxa pública, en fa el control de qualitat i avalua la satisfacció de la ciutadania amb els serveis prestats.