(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

La UE ajudarà l’Hospital de Cerdanya a resoldre “dificultats transfrontereres”

En una reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la direcció i membres de la comissió executiva de l’Hospital van exposar a experts de la DG-Regio (Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea) i de la DG-Santé (Direcció general de Salut) alguns dels problemes que afecten el dia a dia del centre i dels seus usuaris i que requereixen solucions a nivell europeu. Els representants de l’Hospital van estar acompanyats per tècnics de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i pel director de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

A la trobada es van abordar dificultats com la connexió a la xarxa elèctrica francesa, la infraestructura de telecomunicacions entre els dos territoris, la coordinació dels serveis d’urgències extra-hospitalàries, l’homologació ràpida de titulacions professionals o les dificultats que es deriven del fet que no hi ha un conveni col·lectiu de rang europeu que reguli les condicions de treball a l’hospital transfronterer.

Altres temes que també es van plantejar a la reunió van ser la necessitat de millorar l’accés per carretera des de França, la necessitat d’establir protocols per que les autoritats judicials franceses acceptin informes de medicina legal emesos a Catalunya o fins i tot la possibilitat d’obtenir ajudes per millorar la sostenibilitat de l’edifici de l’hospital.

En tots aquests temes es va acordar que la DG-Regio posaria experts a treballar en la cerca de solucions o que es facilitaria l’aplicació de fórmules ja existents en la legislació Europea. Vist que, en la majoria dels casos, els problemes son de naturalesa transversal, la delegació de la Generalitat es va oferir a coordinar els contactes entre els organismes europeus i les autoritats locals implicades.

“La reunió va ser molt positiva” diu el Dr. Francesc Bonet, director general de l’Hospital de Cerdanya, “A Europa, l’experiència d’aquest hospital els té admirats i es fan creus de que encara no se’ns hagin resolt qüestions que són, en la seva majoria, de caràcter administratiu i no sanitari. Durant la pròpia reunió ja es van avançar possibles solucions a alguns dels problemes que plantejàvem i va semblar que la direcció de la DG Regio vol, realment, anar per feina”.

A la mateixa trobada es va formalitzar el compromís d’incloure l’Hospital de Cerdanya en el programa Road trip project. Aquesta iniciativa, patrocinada per la DG-Regio, facilita a grups de joves un viatge per diversos països, que els posa en contacte amb projectes promoguts per la Unió Europea. Els participants, d’entre 18 i 25 anys difonen la seva experiència a través de les xarxes socials, vídeos i blogs, animant d’aquesta manera una conversa a nivell global sobre les iniciatives a les quals dóna suport la UE.