(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Formació en primers auxilis a les estacions d'esquí

Professionals de l’Hospital de Cerdanya imparteixen els mòduls de socors, seguretat i medicina d'urgència a personal de pistes de les estacions catalanes. La formació està organitzada per l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i de Muntanya i te lloc a Baqueira. Forma part del programa 2014 de l’ACEM i capacita el personal de pistes per manejar diferents tipus de maquinària a les instal·lacions així com per fer primers auxilis. La titulació oficial de primers auxilis és obligatòria per tot el personal de pistes de les estacions d’esquí.