(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Els usuaris donen “bones notes” al servei d’urgències de l’Hospital de Cerdanya”

L’Hospital de Cerdanya ocupa el lloc 14 de de 54 en el rànquing dels serveis d’urgències hospitalaris, segons l’enquesta de satisfacció dels assegurats (PLAENSA) que acaba de fer pública el Servei Català de la Salut.

De 32 paràmetres que s’observen a l’enquesta, les urgències de l’Hospital de Cerdanya obtenen “notes” per damunt de la mitjana de Catalunya en aspectes com la comoditat de la sala d’espera (26,1% per damunt de la mitjana), les condicions de lloc a on va ser atesa la persona  (20% per damunt de la mitjana) i la comoditat de la camilla (14,2% punts per sobre)

L’organització del servei es valora 9,5% punts per damunt de la mitjana dels hospitals catalans així com paràmetres relacionats amb l’atenció del personal assistencial (infermeres +2,8%, metges +1,4%). Un 90,7% dels enquestats afirmaven haver tingut “sensació d’estar en bones mans” (1,6 % per sobre de la mitjana)

La valoració global de les urgències de l’Hospital de Cerdanya és de 7,57 sobre 10 i es mostra un índex de fidelitat, es a dir, el nombre de persones que tornarien si poguessin triar, del 80%

Dues dades confirmen el caràcter particular de l’activitat del nostre hospital, fortament condicionat per l’estacionalitat de l’activitat turística: el nombre de persones que venen per iniciativa pròpia està un 11,4%  per sobre de la mitjana de Catalunya i també és superior a la mitjana (d’un 16,4%) el nombre de persones que venen a les urgències del nostre centre per primer cop.

No hi ha cap paràmetre en que les urgències de l’Hospital de Cerdanya hagin tingut indicadors que estiguin per sota de la mitjana de manera estadísticament significativa.