(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Els pacients hospitalitzats podran tornar a tenir visites d'un únic acompanyant

Gràcies a l'absència sostinguda de nous  casos positius per COVID-19, l’Hospital permetrà a partir d’avui i de manera restringida, que les persones hospitalitzades per patologies comunes puguin rebre visites. L’acompanyant haurà de ser una única persona i sempre la mateixa i l’horari de visita serà limitat de 12:00 a 20:00. La gestió del permís per a aquest acompanyant únic es farà al servei d’admissions.

Degut a que cal mantenir els dobles circuits d’admissió i altres mesures de seguretat, relacionades amb la pandèmia, aquesta mesura encara no espot fer extensiva a la resta de serveis.

Us informarem de les successives modificacions en el règim de visites i en la resta d’activitat de l’hospital a mesura que es puguin anar implementant, si la tendència de nous contagis continua sent favorable.

Gràcies per la col·laboració de tothom