(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

El CSIC confia a l’Hospital de Cerdanya el projecte assistencial de la seva base antàrtica

Metges de l’Hospital de Cerdanya cobriran dos relleus de la nova temporada d’activitat a la base Juan Carlos I, que comença el dia 19/12. El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha recorregut a l’expertesa de l’Hospital de Cerdanya en medicina d’urgències en medi natural i condicions hostils, per tal d’homogeneïtzar els criteris assistencials de la base (protocols, materials, medicacions, etc.) i per donar continuïtat al relleu de professionals.

Apart de tenir cura de la salut dels científics de la base, els metges de l’Hospital de Cerdanya també portaran a terme un programa propi d’investigació sobre tres àmbits: les patologies mediambientals, la conservació i dispensació de medicaments en condicions de fred extrem i els aspectes psicològics del treball en condicions d’aïllament i clima hostil.

La base Juan Carlos I és propietat del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i està gestionada per la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC. A la instal·lació, oberta l’any 1988, s’hi porten a terme projectes científics relacionats amb els recursos naturals. Es troba a la península Hurd de l’illa Livingston i té capacitat per a 50 persones. La base només està ocupada durant l’estiu austral, (novembre a març).

A la badia en què està ubicat aquest centre de recerca les condicions climàtiques són relativament benignes, amb una mitjana de temperatura anual de -1,2º i màximes de 2,2º a l’estiu. L’hospital més proper es troba a 990 km.