(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Diagnòstic per la imatge

  • Ecografia convencional
  • Ecografia mamaria
  • Ecografia mamaria i intervencionista
  • Ecografia múscul tendinosa
  • Mamografia
  • Ortopantomografia
  • Radiologia amb contrast (digestiva i urinària)
  • Radiologia convencional
  • Ressonància magnètica (RM)
  • Tomografia Axial Computeritzada (TAC)