(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Creixement continuat en tots els serveis a l’Hospital de Cerdanya

El Consell d’administració reunit aquest dilluns ha aprovat l’informe d’activitat i el tancament econòmic de l’exercici 2018 per l’Hospital de Cerdanya. De l’activitat d’aquest any destaca el creixement constant de l’activitat en general i de la freqüentació de pacients francesos.

L’activitat que ha experimentat un increment més notable respecte del 2017 és diagnòstic per imatge, amb 37.573 proves (un 12% d’increment). Altres serveis han tingut increments d’activitat de l’11% respecte de l’any anterior, com ara cirurgia, amb 1.158 intervencions, hospitalització amb 2.335 altes i cirurgia, amb 1.158 intervencions. Les consultes externes d’atenció especialitzada han pujat un 10%, amb 33.361 visites i s’han fet  28.849 atencions a urgències (un 7% més que l’any anterior). Els 151 parts son també un nombre superior (del 6%) en relació al 2017

Pel que fa a la freqüentació de ciutadans francesos, l’augment constant de la qual és  un dels principals objectius estratègics de l’Hospital de Cerdanya, la proporció d’usuaris de Cerdanya Nord i Capcir ha continuat augmentant en tots els serveis, respecte de l’any anterior. La direcció del centre considera especialment positius els increments sostinguts en serveis com ara Consultes externes (a on la presència de públic francès puja del 10% al 13%) hospitalització (del 23% al 26%) o parts (del 24% al 36%).

Quant a indicadors econòmics, el centre obté un resultat en positiu de 532.658€, sobre el pressupost de 20 milions anuals que té assignat des de l’inici de l’activitat.

Millores qualitatives

L’any 2018 s’han consolidat aliances estratègiques amb centres de referència, com la establerta amb l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, que ha permès estabilitzar el servei de pediatria i que s’estendrà amb tota probabilitat a d’altres àrees de l’activitat hospitalària a la Cerdanya.

També durant 2018 s’han iniciat projectes i col·laboracions que es materialitzaran durant el 2019 com ara l’ampliació dels serveis de Salut Mental, en règim d’hospital de dia, que es faran extensius a la població francesa en col·laboració amb el Centre Hospitalier de Thuir.

Una altra fita del 2018 a l’Hospital de Cerdanya ha estat l’obtenció de l’acreditació del CatSalut, amb una taxa de compliment d’estàndards del 88,16% . L’Hospital també ha assolit bons resultats en l’edició 2018 de l’enquesta de satisfacció del client (PLAENSA) que realitza el Servei Català de la Salut, amb puntuacions lleugerament per damunt de la mitjana de Catalunya en indicadors com ara el grau de satisfacció global. També per damunt de la mitjana se situa el 88,8% dels pacients que afirmen que continuaran fent-se tractar al transfronterer.

Memòria 2018 >>>