(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Creix el nombre d’usuaris francesos al transfronterer

L’informe d’activitat del 2014 mostra una clara tendència a l’augment dels pacients francesos. “Es podria dir que en poc més de tres mesos hem assolit la meitat del nostre objectiu a cinc anys vista” afirma Jordi Gassió, director general de l’AECT-Hospital de Cerdanya.

L’objectiu a que fa referència el Dr. Gassió és que en cinc anys el 40% del públic del nou hospital hauria de ser francès, reflectint les proporcions de la població a una i altra banda de la frontera. En l’informe d’activitat que s’acaba de presentar a la Comissió Executiva de l’AECT-Hospital de Cerdanya, destaca que el 21,6% de les 437 hospitalitzacions, el 15% de les atencions urgents, i el 18% de les proves de diagnòstic per la imatge s’han fet a pacients de la Cerdanya Nord i Capcir.

“L’accés dels pacients francesos al Hospital va creixent poc a poc, però de manera constant i n’estem molt satisfets”, afegeix Gassió, “el pacient francès té lliure elecció de metge en tots els nivells i no és fàcil fidelitzar-los; però ens consta que estaven impacients per poder tenir accés a aquest hospital i això explicaria aquesta tendència d’èxit.

Factors per continuar creixent

Un paràmetre en què hi ha espai per augmentar la freqüentació dels pacients francesos és el de les consultes externes. “Estem fent accions de comunicació de la nostra cartera de serveis i quadre mèdic, tant amb els metges de família com amb el públic francès” afirma Jordi Gassió. “Esperem que la incorporació d’especialistes francesos que tenim en curs contribuirà a que més usuaris de la banda nord utilitzin les nostres consultes externes”, conclou el director del transfronterer.

Urgències genera la majoria dels ingressos

Les dades d’activitat des del 19 de setembre al 31 de desembre del 2014 confirmen que la majoria d’hospitalitzacions al centre provenen d’urgències. Això va ser notable a finals de desembre, quan amb l’inici de la temporada de neu es va produir un pic de més de 100 urgències diàries per festes, que van suposar el 80% dels ingressos a hospitalització.

Per serveis, els que han generat més activitat hospitalària al transfronterer són medicina interna (31% dels ingressos) seguit de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (25%), ginecologia/obstetrícia (18%), pediatria (14%) i cirurgia general (12%)

Quant a l’activitat quirúrgica, s’han fet un total de190 intervencions durant el període setembre-desembre. La majoria (37%) eren operacions programades, mentre que el 22% es van generar per ingressos a urgències. Destaca que el 41% del total era cirurgia ambulatòria (45 intervencions majors i 33 de menors).

Durant el període comprés entre el 21 de setembre, data del primer naixement, i final d’any, van néixer 46 criatures i durant el mes de gener n’han arribat 12 més.

Altres dades rellevants són la ja esmentada activitat a urgències, on han estat ateses 4.966 persones; 10.723 consultes externes amb especialistes, 5.252 proves de diagnòstic per la imatge, 3.378 anàlisis de laboratori i 383 sessions de diàlisi.