(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Hospital de dia

Obert de 08.00 a 17.00 h.
 
INTERVENCIONS AMBULATÒRiES (6 places)
 • Cirurgia menor Ambulatòria
 • Ingressos per a  Major Ambulatòria

UTILITZACIÓ POLIVALENT  (10 places)

Tractaments ambulatoris: 
 • Clínica del dolor
 • Extracció de bombes d'administració ambulatòria de quimioteràpies
 • Inserció de PICC-LINE
 • Neteja de PICC-LINE, vies centrals
 • Neteja de Port-a-cath  
 • Sagnies
 • Tractaments intravenosos: ATB, Entyvio, FER, Flebogama, Pavilizamab, Remicade, Rituximab, Tocilizumab, Zometa
 • Tractaments sub-cutanis : Trastuzumab, Vidaza
 • Tractaments vesicals : Mitomicina
 • Transfusions
Anàlisis ambulatòries :
 • Analítiques de sang específiques (Prolactina, Quantifierons…)
 • Cineantropometries
 • Corba de glucosa 100 grs.
 • Corba de glucosa 75 grs. (cribratge diabetis)
 • Electrocardiograma
 • Espirometries
 • Holter ECG 24h, 48h, 72h.
 • MAPA (Registre tensió 24h).
 • Test d'O'Sullivan
 • Test d'ureasa
 • Test synacthen ev. (ACTH/CORTISOL).
 • Visites programades  (medicina interna…)