(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Serveis i equipament

L’Hospital de Cerdanya s’organitza en diferents Àrees, Unitats i Serveis de suport. Cada una d’aquestes té un comès específic, però treballen de manera coordinada -entre elles i amb la resta d’agents de salut de la Cerdanya- per garantir un contínuum assistencial als pacients:


Veure el detall dels equipaments de l'Hospital >>