(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Serveis i equipament

L’Hospital de Cerdanya s’organitza en diferents Àrees, Unitats i Serveis de suport. Cada una d’aquestes té un comès específic, però treballen de manera coordinada -entre elles i amb la resta d’agents de salut de la Cerdanya- per garantir un contínuum assistencial als pacients:

 • Bloc Quirúrgic
  • Cirurgia convencional
  • Cirurgia Major Ambulatòria
  • Cirurgia menor Ambulatòria
 • Consultes externes
 • Diagnòstic per la imatge>>
 • Farmàcia
 • Hemodiàlisi
 • Hospital de dia>>
 • Hospitalització
 • Laboratori. Política de qualitat [document] |  Certificat ISO 9001:2015 [document]
 • Rehabilitació funcional hospitalària
 • Urgències
 • Serveis de suport
  • Admissions
  • Atenció a l'usuari
  • Documentació
  • Treball Social

Veure el detall dels equipaments de l'Hospital >>