(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Pediatria i neonatologia

Especialitats

 • Atenció especialitzada ambulatòria
 • Atenció precoç
 • Atenció Primària
 • Coordinació amb l’equip multidisciplinari de l’Institut de Serveis Social, d’atenció precoç a d’infància.
 • Neonatologia
 • Otoemissions acústiques

Professionals

 • Dra. Gemma Sans [cap de servei, Fundació Hospital de Puigcerdà]
 • Dr. Ferran Barranco
 • Dra. Esther Benito
 • Sra. Arantxa Moreno (Infermera Pediàtrica)
 • Sra. Anna Parés (Infermera Pediàtrica)

Horari Dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00

Telèfons:

 • Des de territori espanyol: 972.65.77.77
 • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu