(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Pediatria i neonatologia

Especialitats

 • Atenció al nadó amb patologies de risc baix i mitjà (prematurs de més de 35 setmanes, baix pes, risc d’infecció, icterícies, hipoglucèmies, destret respiratori lleu, fills de mare diabètica...)
 • Atenció al nadó crític fins al seu trasllat a l’hospital de referència
 • Atenció al part
 • Atenció en postpart al nadó sà
 • Cirurgia pediàtrica
 • Cribratges neonatals
 • Hospitalització pediàtrica
 • Reanimació neonatal
 • Urgències 24/7

Consultes externes de pediatria especialitzada

 • Atenció primària
  • Les consultes de pediatria primària de nens amb cobertura CatSalut, a càrrec de l’equip de pediatres i infermeres del CAP de Puigcerdà,  es fan a l’Hospital de Cerdanya
  • Per a nens amb cobertura sanitària francesa i inter consultes remeses per els médecins de ville (a càrrec de l’equip de pediatria de l’hospital de Cerdanya).
 • Cirurgia pediàtrica
 • Endocrinologia pediàtrica
 • Gastroenterologia pediàtrica
 • Neurologia pediàtrica
 • Pneumologia pediàtrica
 • Seguiment del prematur tardà i patologia neonatal
 • Unitat Pediàtrica de l'Asma a la Cerdanya (UPAC) en col·laboració amb el Pôle Pédiatrique de Cerdagne/AFELPA + Informació

Interconsultes

 • Estabilització dels pacients que requereixin trasllat
 • Interconsultes amb els especialistes dels centres  de referència
  • Baixa Cerdanya: Existeix una aliança estratègica amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que facilita  les interconsultes i les derivacions, en cas necessari, de manera preferent.
  • Alta Cerdanya i Capcir: Existeix també un acord preferent amb el servei de pediatria del CH Perpignan.
 • Interconsultes amb els metges de família que ho requereixin
 • Suport als urgentistes de l'Hospital de Cerdanya

Professionals

 • Dra. Esther BENITO
 • Dr.  Eduard CARRERAS [cap de servei]
 • Dra. Delia CRUZ
 • Dr.  Marc FIGUERAS(guàrdia)
 • Dra. Laura GARRIGA (guàrdia)
 • Dra. Sara IGLESIAS 
 • Dra. Natàlia MENDOZA (guàrdia)
 • Dra. Mireia MENGUAL
 • Dr. Eduard MOGAS (guàrdia) 
 • Dra. Georgina MORÓN (guàrdies)
 • Dr. Eloi PERICH (cirurgia pediàtrica)
 •  
 • Sra. Arantxa MORENO (infermera neonatologia)   

   

Horari 

 • En funció de les especialitats
 • Urgències 24 hores

Telèfons:

 • Des de territori espanyol: 972.65.77.77
 • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu