(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Oftalmologia

Serveis

 • Oftalmologia
  • ​Biometria
  • Control de la uveïtis
  • Control de la keratitis
  • Control de la pressió intraocular
  • Control del glaucoma
  • Control oftalmològic de pacients amb diabetis
  • Cirurgia de cataractes
 • Optometria
  • Biometria
  • Control pre i post quirúrgic del pacient amb cataracta
  • Detecció de PIO elevades i possibles cataractes
  • Detecció d'alteracions visuals que requereixin tractament oftalmològic
  • Detecció de problemes visuals que interfereixin en l'escolarització (no relacionats amb el fet de portar o no ulleres). Problemes de convergència, acomodació, motilitat ocular...
  • Diagnòstic i tractament de l'ambliopia
  • Diagnòstic i tractament de l'estrabisme
  • Realització de proves visuals a nens i a adults
  • Retinografies no midriàtiques

Professionals

 • Dra. Phonglan LE THOAN BARRES
 • Dr. Norberto VELÁRDEZ (oftalmòleg)
 • Sra. Laia VILA (Optometrista)

Horari :

 • Oftalmòleg: dimarts, dimecres, dijous de 09:00 a 14:30 hores  
 • Optometrista: dilluns , dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 16:00 hores

Telèfons:

 • Des de territori espanyol: 972.65.77.77
 • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu