(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Oncologia mèdica

Serveis

 • Consulta ambulatòria de pacients en seguiment de tractament de quimioteràpia
 • En hospital de dia:
  • Administració de tractaments oncològics
  • Realització d'analítiques
  • Cura de catèter per a l'administració de quimioteràpia
 • Tractament urgent de pacients en tractament o en seguiment de malaltia avançada
 • Trasllat i seguiment de pacients en tractament de quimioteràpia a l'Hospital Sant Bernabé de Berga
 • Trasllat als serveis de referència d'Althaia o a d'altres hospitals dels pacients que ho requereixin, sigui per la realització de proves diagnòstiques o per qualsevol altra necessitat.

Professionals

 • Dra. Mariona FÍGOLS

Horari Dimarts, de 09:00 a 14:00

Telèfons:

 • Des de territori espanyol: 972.65.77.77 
 • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu