(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Nefrologia

Especialitats

  • Atenció especialitzada ambulatòria

Professionals

Horari  Dilluns, de 10:00 a 11:30 hores 

Telèfon des de territori espanyol: 972.65.77.77 (ext. 1010)

Telèfon des de França:  04.68.61.68.88

@adm@hcerdanya.eu