(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Nefrologia

Especialitats

  • Control de pacients dialitzats
  • Control de tractaments relacionats amb la nefrologia

Professionals

  • Dra. Isabel NAVAL

Horari  de consulta: Dilluns, de 10:00 a 11:30 hores 

Telèfons:

  • Des de territori espanyol: 972.65.77.77
  • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu