(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Hematologia

Serveis

  • Atenció especialitzada ambulatòria
  • Hospital de Dia
  • Suport Laboratori

Professionals

  • Dr. Albert Altés

Horari Dijous, de 10:00 a 13:00

Telèfons:

  • Des de territori espanyol: 972.65.77.77 
  • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu