(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Hematologia

Serveis

  • Consell en hematimetria, hemoteràpia i hemostàsia
  • Diagnòstic de patologies hematològiques
  • Revisió morfologia sang perifèrica
  • Tractament de patologies hematològiques exclosa la quimioteràpia per via endovenosa
  • Tractaments en hospital de dia (fer IV, flebotomies, àcid zoledrònic) 

Professionals

  • Dr. Albert ALTÉS

Horari:  Dijous, de 10:00 a 13:00

Telèfons:

  • Des de territori espanyol: 972.65.77.77 
  • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu