(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Gastroenterologia

Serveis

 • Gastrostroscòpia diagnòstica: Biòpsies, test de la ureasa
 • Gastroscòpia terapéutica: banding, polipectomia
 • Gastroscòpia percutània endoscòpica
 • Colonoscòpia diagnòstica
 • Colonoscòpia intervencionista: Polipectomia, biòpsies, marcatge amb tinta xinesa
 • Ileoscòpia
 • Lligadura endoscòpica de varius gàstriques
 • Visites ambulatòries
 • Detecció precoç del càncer colorectal

Professionals

 • Dr. Carlos HUERTAS
 • Dr. Jean Marc MAJEAU
 • Dr. Pau SORT

Horari:   Divendres, de 13:00 a 14:15   |   Dissabte, de 15:00 a 17:30    

Telèfon :

 • des de territori espanyol: 972.65.77.77 
 • des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu