(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Gastroenterologia

Serveis

 • Gastrostroscòpia diagnòstica: Biòpsies, testa de la ureasa
 • Gatsroscòpia terapéutica: banding, polipectomia
 • Gastroscòpia percutània endoscòpica
 • Colonscòpia diagnòstica
 • Colonoscòpia intervencionista: Polipectomia, biòpsies, marcatge amb tinta xinesa
 • Ileoscòpia
 • Lligadura endoscòpica de varius gàstriques
 • Visites ambulatòries
 • No s'oferten exploracions urgents.

Professionals

 • Dr. Xavier Aldeguer
 • Dr. Carlos Huertas
 • Dr. Jean Marc Majeau
 • Dr. Pau Sort

Horari Dimecres de 12:00 a 15:00   |   Dissabte, de 15:00 a 17:30

Telèfon des de territori espanyol: 972.65.77.77 (ext. 1010)

Telèfon des de França:  04.68.61.68.88

@adm@hcerdanya.eu