(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Gastroenterologia

Serveis

 • Gastrostroscòpia diagnòstica: Biòpsies, testa de la ureasa
 • Gatsroscòpia terapéutica: banding, polipectomia
 • Gastroscòpia percutània endoscòpica
 • Colonscòpia diagnòstica
 • Colonoscòpia intervencionista: Polipectomia, biòpsies, marcatge amb tinta xinesa
 • Ileoscòpia
 • Lligadura endoscòpica de varius gàstriques
 • Visites ambulatòries
 • Detecció precocç del càncer colorectal

Professionals

 • Dr. Xavier Aldeguer
 • Dr. Carlos Huertas
 • Dr. Jean Marc Majeau
 • Dr. Pau Sort

Horari:

 • Divendres de 09:00 a 14:00 (proves) i de 13:00 a 15:00 (visites)
 • Dissabte, de 09:00 a 14:00 (proves) i de 13:00 a 15:00 (visites)

Telèfon :

 • des de territori espanyol: 972.65.77.77 
 • des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu