(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Endocrinologia

Especialitats

  • Atenció especialitzada ambulatòria
  • Tiroides
  • Diabetis
  • Patologies hormonals

Professionals

  • Dra. Carme VILARDELL

Horari Dimecres matí

Telèfon des de territori espanyol: 972.65.77.77 

Telèfon des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu