(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Dietètica i nutrició

Especialitats

  • Consultes externes; Control i tractament dietètic-nutricional a pacients amb obesitat, diabetis, patologies digestives, malaltia renal, oncològics, risc cardiovascular, disfàgia neurològica i malnutrició.
  • Consulta de nutrició esportiva a l’UME
  • Control nutricional al pacient hospitalitzat; dieta terapèutica, nutrició artificial, consell dietètic-nutricional
  • Control de la Nutrició Enteral Domiciliaria (NED)
  • Control i supervisió del protocol de dietes hospitalàries i servei de cafeteria
  • Elaboració i actualització de les dietes terapèutiques de sortida hospitalària.

Professionals

  • Sra. Ivet RIBOT

Horari Dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00

Telèfon des de territori espanyol: 972.65.77.77 (ext. 1010)

Telèfon des de França:  04.68.61.68.88

@adm@hcerdanya.eu