(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Dietètica i nutrició

Especialitats

  • Control i tractament dietètic-nutricional a pacients amb obesitat, diabetis, patologies digestives, disfàgia neurològica, malaltia renal, oncològics, risc cardiovascular i malnutrició
  • Control i tractament de la malnutrició hospitalària.
  • Instauració i control de la nutrició artificial en el procés d’hospitalització.
  • Control de la Nutrició Enteral Domiciliaria (NED).
  • Control i supervisió del protocol de dietes hospitalàries, màquines expenedores i servei de cafeteria
  • Elaboració i actualització de les dietes terapèutiques de sortida hospitalària.

Professionals

  • Sra. Ivet Ribot

Horari Dilluns, de 18:00 a 20:00 h   |   Dimecres de 09:00 a 12:00 h

Telèfon des de territori espanyol: 972.65.77.77 (ext. 1010)

Telèfon des de França:  04.68.61.68.88

@adm@hcerdanya.eu