(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Dermatologia

Serveis

  • Dermatologia mèdica
  • Dermatologia pediàtrica
  • Dermatologia preventiva
  • Recollida de mostres i biòpsies
  • Estudi histològic a càrrec del servei d'anatomia patològica d'Althaia

Professionals

  • Dra. Laura MARQUÉS

Horari  Divendres, de 09:00 a 15:00

Telèfon des de territori espanyol: 972.65.77.77 

Telèfon des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu