(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Consultors externs

Els consultors externs son, en la seva majoria, especialistes que pertanyen als quadres facultatius dels hospitals de referència. Aquests professionals es desplacen regularment al nostre centre per facilitar l'accés dels pacients del nostre territori a l'atenció especialitzada.