(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Aprovats els comptes i memòria d’activitat 2017

El Consell d’Administració de l’AECT-Hospital de Cerdanya, s’ha reunit a Barcelona el divendres 23, sota la presidència de Mme. Monique Cavalier, Directora General de l’Agència Regional de Salut d'Occitanie i presidenta de torn de l'AECT-Hospital de Cerdanya, amb l’assistència, per primera vegada, de la Consellera de Salut, Sra. Alba Vergés, que ocupa ara la vicepresidència del màxim òrgan de govern de l’hospital.

A la reunió, que és la primera que es produeix després del nomenament del nou govern de la Generalitat, es van fer efectius els relleus de dos altres membres del Consell, amb la incorporació del nou director del CatSalut, senyor Adrià Comella i la nova subdirectora d’aquest mateix organisme Sra. Marta Chandre. La senyora Chandre passa, en conseqüència, a ser també presidenta de torn de la Comissió Executiva de l’AECT-HC.

Aliances estratègiques, per consolidar equips i serveis

En el seu informe al Consell, el director General de l’AECT-HC dr. Francesc Bonet, va remarcar que el 2017 havia estat una “etapa de consolidació del funcionament de l’Hospital”, amb tots els seus serveis ja desplegats i que el 2018 s’estava caracteritzant pel reforçament dels equips assistencials, “a través de contractacions puntuals o bastint aliances estratègiques que ens han de permetre reforçar encara més determinats serveis”.  De les aliances ja aprovades, el dr. Bonet va destacar els acords amb l’Hospital de Sant Pau sobre pediatria.

Entre les propostes d’acció per al 2018, el director de l’hospital va avançar que s’està ultimant el “projecte territorial de pediatria per a la Cerdanya” que, apart de l'esmentada contribució de l’Hospital del Sant Pau, contempla la coordinació amb el Pôle Pédiatrique Cerdan i amb els agents de l’atenció primària del territori. També va anunciar un reforç de l’activitat de la Unitat de Medicina de l’Esport, un conveni amb el Centre de Recherche et d'Expertise de la Performance Sportive (CREPS) de Font-Romeu i la posada en marxa de projectes de caràcter estratègic com el pla d’actuació 2018-2022.

Balanç equilibrat i augment de l’activitat

El Consell d’administració ha donat per bo el balanç del 2017 en què l’exercici s’ha tancat amb un resultat positiu de 795.976€. Pel que fa a l’activitat, s’han confirmat les dades del tancament provisional que indicaven un creixement de l’activitat global respecte dels anys anteriors i un augment també continuat del nombre de pacients del nord, que passa del 18,6% l’any 2016 al 23,4% el 2017.

MEMÒRIA 2017 [versió PDF] >>>